Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yeni Ticaret Kanunu ile beraber getirilen değişiklikler şirketlerin bu konuda hukuki destek ihtiyacını daha da arttırmıştır.

Image 01