Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

İdare Hukuku

İdari uyuşmazlıkların çözümünde açılacak iptal ve tam yargı davaları ile idareye başvuru süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Image 01