Avukatlarımız

Av. Esma ÇAKIR

Profesyonel Deneyim

 • 2008- Çakır Hukuk Bürosu

Yabancı ve Türk gerçek ve tüzel kişilere arabuluculuk ve müşavirlik hizmeti yanında ticaret hukuku ile iş hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve  icra iflas hukuku alanlarında hizmet verilmektedir.

 • 2006-2008 Marmara Hukuk Bürosu / Ortak Olarak -İzmir

Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku, İdare hukuku, İş hukuku, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında çalışmalar yapılmıştır.Ticari şirketlere hukuki danışmanlık ve İcra İflas Hukuku alanlarında hizmet verilmiştir.Banka ve finans kurumlarına ipotek tesis işlemleri ve icra takipleri konusunda hukuki hizmet verilmiştir.

 • 2005-2006 Bumin Anal Hukuk Bürosu - İzmir

Ticaret hukuku alanında; özellikle şirketlerin kurulması, birleşmeler ve devralmalar alanlarında çalışılmıştır.Özelleştirme İdaresince yürütülen özelleştirme ihale dosyalarının ve özellikle liman ihale dosyalarının hazırlanması ve takibi, müvekkil şirketlerin ulusal yada uluslarası kredi kuruluşları ile akdettikleri kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi, yabancı müvekkillerin taraf olduğu hukuki problemlerin takibi ve çözümü için çalışılmıştır.

 • 2001-2003 Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

 

Eğitim

 • 2013 Türkiye Barolar Birliği - Başkent Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimi
 • 2006-2007 Dokuz Eylül Üniversitesi - Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik ilişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi İş Hukuku ve İş İş İş Hukuku ve Uygulamalı İnsan Kaynakları Eğitimi
 • 2000 - 2003 Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitisü
  Avrupa Birliği Yüksek Lisansı - Tez Konusu “ State of Emergency in European Human Rights Law and the State of Emergency Regime in Turkey “ olup tez çalışması Temmuz 2003 itibariyle başarıyla savunulmuştur.
 • 1994-2000 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • 1987-1994 İzmir Özel Amerikan Lisesi

Yabancı Dil ve Bilgisayar Bilgisi

 • İngilizce (İleri Düzeyde)
 • Almanca (Orta Seviyede)
 • Tüm Windows ve Ofis Uygulamaları

Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar

 • Slow Food Teos Convivium