Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

Gayrimenkul Hukuku

Mülk sahipleri ile gayrimenkul yatırımcılarına verilen hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra talep halinde tapu ile diğer idari merciler önünde ifa edilecek işlemler konusunda da hizmet verilmektedir.