Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

Aile Hukuku

Aile kurumunun devam edemeyecek hale gelmesi ve neticesinde boşanma, nafaka talepleriyle mal rejimine dayalı talepler, nesebin düzeltilmesi bu alanda sıkça karşılaştığımız hukuki sorunlardır.

Image 01