Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

Borçlar ve Tazminat Hukuku

Çalışma hayatı ve üretim ilişkilerindeki aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkan sorunlara hukuki çözümler üretiyoruz.

Image 01