Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

Tıp Hukuku / Malpraktis

Sağlık sisteminde yapılan değişiklikler ve bilginin artık hızlıca yayılması hekim hatalarını da eskisinden daha görünür hale getirmiştir.

Image 01