Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar ve Tazminat hukuku, İdare Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku( Malpraktis), Arabuluculuk, Hukuki Danışmanlık.

Arabuluculuk

Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunun yürürlüğe girmesiyle kurucu avukatımız Esma Çakır Türkiye Barolar Birliği ile Başkent Üniversitesinin ortak olarak düzenledikleri eğitimi tamamlamış ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Arabuluculuk yazılı ve sözlü sınavlarını başarı ile geçerek Adalet Bakanlığı nezdinde tutulan Arabulucular Siciline kayıt olmaya hak kazanmıştır.  Arabuluculuk Sicilinde 488 nolu sicil numarası sahibi Esma Çakır Arabuluculuk hizmetlerini büromuzda vermeye başlamıştır. Randevular için iletişim detaylarımız iletişim sayfamızda paylaşılmıştır. Arabuluculuk sitemiz için lütfen tıklayınız. www.arabulucuizmir.com  

 

Image 01